جن از دیدگاه قران و روایات و صاحبنظران
جاسم ثعلبی کارشناسی دینی و عربی مطالب زیر پایان نامه ی اینجانب می باشد و در مدت 8 ماه جمع آوری نمودم .
نويسندگان

    باید دانست که روز و شب هر کدام دوازده ساعت است و طریقه ی شمردن آن از طلوع آفتاب برای روز و از لحظه ی غروب آفتاب برای شب باید شمرد .طبق شرایط فبلی و معادن مذکور در هر صورت امکان آن دعا را روی همان معدن (فلز) باید نوشت.

  روز شنبه و شب چهار شنبه: برج ها(دلو،جدی) حاکم زمینی میمون و معدن آن سرب و طالع آن با ید نوشت.

1)   زحل : برای محبت و قبول.

2)   مشتری : برای صلح کردن فی ما بین مبغوضین .

3)   مریخ : برای اعمال شر و بیماری .

4)   شمس: برای مقبول شدن نزد بزرگان .

5)   زهره : نحس است نباید چیزی نوشت به جز عداوت

6)   عطارد: برای صید کردن ماهی و طیور .

7)   قمر: برای خونریزی زنان مفسده و زن و مرد زانی.

8)   زحل برای اعمال شر

9)   مشتری : برای اعمال خوب مفید است.

10)                    مریخ : برای اعمال شر مفید است.

11)                    شمس : برای آوردن حاجتی نزد بزرگان .

12)                    زهره: برای صلح کردن و اعمال خیر خوب و منا سب است.

 

  روز جمعه و شب سه شنبه: برجها (ثور و میزان) ،حاکم زمینی زوبعه است،و فلز آن آهن و بخور آن مشک است.

1)   زهره : برای ایجاد محبت و عشق به زنان.

2)   عطارد: برای نوشتن طلاسم خوب است.

3)   قمر : نحس است.

4)   زحل: برای فوران شدن آب چاه مناسب است.

5)   مشتری: برای مقبول شدن نزد مردم .

6)   قمر:برای مسافرت به دریا و خشکی و هر عمل نیک.

7)   زحل: از رفتن به دادگاه باید منصرف شد.

8)   مشتری : برای هر عمل نیک است.

9)   مریخ: برای مقابله با بازرگانان و کارهای زنان مفید است.

10)                      شمس: درخواست خود از پادشاهان و وزیران طلب کردن.

11)                      زهره: برای محبت و مقبول شدن نزد دیگران مناسب است.

12)                      عطارد: در این ساعت هیچ کاری را نباید انجام داد.

روز چهار شنبه و شب یکشنبه:برج ها (سنبله و جوزاء) پادشاهان برقان و فلز آن جیوه است.

1)    عطارد: برای محبت و مقبولیت نزد دیگران خوب است.

2)   قمر: نحس است.

3)   زحل: برای مکروهات خوب است.

4)   مشتری :برای اعمال خوب مفید است.

5)   عطارد : برای عقد کردن آلت مرد وزن زانیه مفید است.

6)   قمر: برای مسافرت به دریا و خشکی و هر عمل نیک مفید است.

7)   زحل: از رفتن به دادگاه باید منصرف شد.

8)   مشتری:برای هر عمل نیک است.

9)   مریخ: برای مقابله با بزرگان و کارهای زنان مفید است.

10)                      شمس: در خواست خود از پادشاهان و وزیران طلب کردن.

11)                      زهره: برای محبت و مقبول شدن نزد دیگران مناسب است.

12)                      عطارد: در این ساعت هیچ کاری را نباید انجام داد.

روز سه شنبه و شب شنبه:برجها (حمل و عقرب ) و پادشاه  زمینی آن احمر است فلز آن قلع است.

1)   مریخ: برای عداوت و خونریزی افراد ظالم و دزد مفید است.

2)   شمس: نحس است.

3)   زهره: برای محبت و ازدواج .

4)   عطارد: برای رزق و ادعیه خرید و فروش مناسب است.

5)   قمر : نحس است.

6)   زحل: نحس است.

7)   مشتری: برای محبت و عطف کردن.

8)   مریخ : برای عقد الت مرد ظالم و خونریزی .

9)   شمس: برای زبان بندی و عشق زنان مفید است.

10)                      زهره: نحس است.

11)                      عطارد: برای معطل شدن از سفر و برهم زدن عقد زنان و مردان مفید است.

12)                      قمر : برای عداوت و تفریق چند نفر.

روز دوشنبه و شب جمعه : برجها فقط سرطان وپادشاه آن ابیض است فلز آن نقره و بخور آن کافور است.

1)   قمر : نحس است.

2)   زحل: برای مسافرت و خرید بنده و صید کردن.

3)   مشتری: حاجات خود را در این ساعت از حکما خواستن.

4)   مریخ: برای عداوت و بیماری.

5)   شمس: برای قضای حاجات .

6)   زهره: برای انجام کار های نیک.

7)   عطارد: برای طلسم نویسی.

8)   قمر: برای ازدواج و صلح.

9)   زحل: برای تفریق و عداوت.

10)                      مشتری: برای مقبولیت و عطف کردن.

11)                      مریخ: برای عداوت وانتقام از ظالم .

12)                      شمس: برای هر کاری مفید است.

روز یکشنبه و شب پنج شنبه:برج آن اسد است و پادشاه آن مذهب و آتشی است و معدن آن طلا است.

1)   شمس: برای مقبولیت و رفتن نزد بزرگان.

2)   زهره: نحس است.

3)   عطارد: برای مسافرت و عطف خوب است.

4)   قمر: خرید و فروش .

5)   زحل: برای عداوت و تفریق و خونریزی.

6)   مشتری: طلب حاجات از بزرگان.

7)   مریخ: نحس است.

8)   شمس: برای تمام کارها نیک است.

9)   زهره: برای عطف کردن خوب است.

10)                      عطارد: برای نوشتن طلاسم.

11)                      زحل: برای هر کار .

12)                      قمر: برای ادعیه و کارهای مکروه.(1)

بروج ذ وجسدین:جوزا وسنبله و قوس برای حب و تسخیر مطلوب اگر عمل کنند در این ماه ها است.(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تسخیر شیاطین،ص79

(2) کنز الحسینی،ص299

 

 

 

 

 

  

[ ۱۳٩٠/۸/۳٠ ] [ ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ ] [ جاسم ثعلبی ]
درباره وبلاگ

لیسانس دینی و عربی × نویسنده و محقق و دارای جند کتاب چاپ شده ×فرهنگی و شاعر به زبانهای عربی و فارسی می باشم . در این روز سعید عید الله/ مرا در خلوتی تنها سپردند/ نه فرزندی کنارم شد نه همدم/ کجا رفتند و تنهایم نمودند/ دلم لبریز گشت از دست یاران/ زمان و حاسدان از من ربودند/ خدایا کس ندارم جز به فریاد/ هزاران قصه و شعری سرودند/ تویی دارم و گویم التماست/ بگیر این روح تا خاکش فزودند/ شنیدم بی وفایی در میان نیست/ ولیکن جز وفا داران نبودند/ بکلاریوس فی اللغه العربیه × کاتب و محقق × و ناشر کتب اشعارفی الغه العربیه و الفارسیه × مدرس دبسک جوز من شعرک ولا تکتب لی من هجرک ولک ناسی الگلب ضچرک اضنک مشتبه چنک مو انه الضعت منک اذا ما عرفتنی اسمک کفنی ارجوک من شرک ابشرنک ولک تهلک عشر اسنین لو تکتب اسهرنک اذا اتحب اشعاری اهوای یومیه ادزلک اذا تذکر حبیک دوم دگللی من هو انه خل ابوسنک × من اشعار جاسم امحمد حسانی www.shereno.ir/17130 اینجانب جاسم ثعلبی دارای مدرک کارشناسی دینی و عربی از هفت سالگی عاشق شعر وادبیات فارسی و عربی گشتم. از جمله کتاب های چاپ شده عبارتند از: 1- اصوات الریفیه نابعه من العمه والمچریه 2-کتاب سوالف و حزورات مجالس اهلنه 3- کتاب دیوان الثعلبی الحسانی 4- کتاب نفحات الساریه نابعه من العمه و المچریه 5-ابو ذیات الحسانی الساری 6-فی رثاء عطاشه کربلا 7- حب و محبه 8- العاب اطفال قریة العمه 9- دیوان الغرام 10- الامثال و الحکم الحسانی الساری می باشند. از جمله کتابهای به زبان فارسی عبارتند از : 1-گنجینه ی شعر نوای جنوب 2-جن از دیدگاه قران وروایات و نویسندگان این کتاب رساله ی اینجانب در ضمن خدمت اهواز می باشد 3-کتاب طنین شبهای کارون 4- کتاب نوای زندگی 5- کتاب نوای کرخه 6- کتاب غرش کرخه و کارون 7- کتاب فرشته ی جنوب که کار مشترک با شاعر فریال منصوری 8-کتاب گذر گاه طوفانی 9- کتاب نم نم باران 10-کتاب نیم نگاه 11-کتاب اخرین دیدار 12-امثال و حکم 13-مدرسه عشق 14-پایتخت تنهایی 15- لب تشنگان کربلا 16- نغمه های شط نیسان 17- درد انتظار 18- طلوع فجر /سروده های انقلاب 19-نغمه های هور العظیم 20-دیار غربت 21-ترانه های بهار خوزستان 22-غزل های حسانی ساری 23-کلبه ی شادیها 24- گمشده 25- دیدار در ماه 26- ماه تابان کتب نامبرده ی فوق سر نوبت تایید برای چاپ می باشند. تنوع در اشعارم با حضورم در صحنه های زندگی مشهود است وتنهایی را دوست دارم و بیشتر اشعارم در تنهایی می سرایم. با توجه به درخواست دوستان در حال حاضر در یکی از نواحی اموزش و پرورش شهرستان اهواز انجام وظیفه می نمایم و در پست های مختلفی خدمت نمودم. اکثر اشعارم با چشم می بینم و به زبان شعر در می اورم. www.jasemsalabi.persianblog.ir www.jasemsalaby.persianblog.ir www.jasemhasani.persianblog.ir www.jasem1340.blogfa.com www.jasem. ehsanhasani15@yahoo.com
امکانات وب

mouse code|mouse code

كد ماوس