جن از دیدگاه قران و روایات و صاحبنظران
جاسم ثعلبی کارشناسی دینی و عربی مطالب زیر پایان نامه ی اینجانب می باشد و در مدت 8 ماه جمع آوری نمودم .
نويسندگان

   برای دانستن طالع شخص که از کدام برج و به کدام ستاره تعلق دارد  باید حروف ابجد را بدانیم حروف ابجد بد دو قسمند:

   الف: ابجد صغیر : که اعداد منسوب به حروف بیشتر از ده نمی باشد. و در محاسبه طالع هیچ فرقی با ابجد کبیر ندارد اکثر برای سهولت جمع و تقسیم اعداد بکار برده می شود.

   ب: ابجد کبیر : که از یک شروع می شود یعنی «الف که اوّل این حروف است با عدد یک خوانده می شود» و تا «یا»که ده می شود و حروف بعد از «ی» ده تا ده تا پیش می روند که تا حرف «ق» می باشد و 9 حرف بعد از قاف را صد تا صد تا می شمارند(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مجمع الدعوات کبیر،ص107 تا 111

 

 

 

جدول ابجد کبیر و صغیر

صغیر

آ

1

ب

2

ج

3

د

4

ه

5

و

6

ز

7

کبیر

آ

1

ب

2

ج

3

د

4

ه

5

و

6

ز

7

صغیر

ح

8

ط

9

ی

10

ک

8

ل

6

م

4

ن

2

کبیر

ح

8

ط

9

ی

10

ک

20

ل

30

م

40

ن

50

صغیر

س

----

ع

10

ف

8

ص

6

ق

4

ر

8

ش

-----

کبیر

س

60

ع

70

ف

80

ص

90

ق

100

ر

200

ش

300

صغیر

ت

4

ث

8

خ

----

ذ

4

ض

8

ظ

----

غ

4

کبیر

ت

400

ث

500

خ

600

ذ

700

ض

800

ظ

900

غ

1000

 

  لازم به ذکر است در حروف ابجد صغیر حرفهای «سین ،شین،خاء،ظاد» عددی ذکر نشده در محاسبه ی طالع آنها را نادیده بگیریم و حساب نکنیم .(1)

1-الحمل

2الثور

3-الجوزا

4-السرطان

5-الاسد

6-السنبله

7-المیزان

8-العقرب

9-القوس

10-الجدی

11-الدالی

12-الحوت

ایام منحوسه ماهای عربی

1-محرّم  =11و14

2-صفر=1و3

3-ربیع الاول=10و20

4-ربیع الثانی=1و18

5-جمادی الاول=2و11

6- جمادی الثانی=2و4

7- رجب=13و15

8-شعبان=3و4و20

9-رمضان=9و20

10-شوال=6و7

11-ذیعقده=3و5

12-ذیحجه=2و7

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مجمع الدعوات ،ص221

 

طالع یابی شخص

 برای یافتن طالع شخص باید دانست که انسان ها از نظر خلق و خویی که دارند بر چهار قسم هستند :

 1)بعضی از مردم طبیعتی سرد و خشک دارند که در علم نجومی آنها را خاکی (ترابی) می نامند .

2) بعضی دیگر طبیعتی و اخلاقی گرم و مرطوب دارند که آنها را قسم هوایی  می نامند.

3) برخی دیگر گرم وخشک هستند که آنها را آتشی(ناری) می گویند.

4) و بقیه را که سرد و مرطوبند آنها را آبی(مایی) می نامند.

      اگر نام و نام مادر کسی اگر اکثر حروفش از حروف هر یک از قسمت (خاکی،آبی،هوایی،آتشی)بیشتر باشد آن را همان طبیعت دارد.(به جدول برجها ارجاع کنید)

     راه دیگر برای تشخیص هست ،ابتدا نام و نام مادر شخص را به حساب ابجد کبیر یا صغیر در آورده و جمع را بر 12 تقسیم کنیم ،باقیمانده برج شخص است.

     چون طبایع انسانها همان چهار قسم فوق است ،پس اگر باقیمانده (1یا5یا9) باشد آتشی است،و دعای مربوط به آن رادر ساعت مشخص سوزانید .

    واگر باقیمانده را(2یا6یا10) باشد طالع این شخص خاکی است و باید نسخه ی مربوط به این طالع را دفن کرد.

     و اگر باقیمانده طالع (4یا8یا12) باشد طالع آبی است که باید به شخص خورانید و یا در کنار نهر آب دفن کرد.(1)

     واگر باقیمانده طالع (3یا7یا11) بماند در هوا معلق شود.

        قابل ذکر است که تمام اعمال دعا نویسی احتیاج به ترتیب و نظم دارد همانطور ی که گفته شد و به محک تجربه باید سنجید وبه خاطر همین دعانویسی را تعویذات گویند .(تعویذ یعنی تحصین کسی و دفع شر از او)(2)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مجمع الدعوات ،ص167

(2)    نظرپژوهنده و تحقیق کننده.

در حدیثی از پیامبر آمده که می فرماید:« کان رسول الله صلی الله علیه و سلّم یعوذُ الحسن و الحسین و یقول اُعیذکما بکلمات الله» و در آخر حدیث فرموده:«هکذا کان ابراهیم یعوذُ اسحق و اسماعیل»(1)

 

ساعت های دعا نویسی

 

     باید بدانی ای خواننده عزیز که ساعات را چگونه تشخیص می دهی م چه نوع دعایی را در چه ساعتی باید نوشت که در اصطلاح علمی« رصد فلکی» گویند.

   برای دانستن ساعات روز و شب بایستی از طلوع آفتاب ساعت به ساعت طبق جدول و در شب از غروب آفتاب باید شمرد و دوازده ساعت را مشخص کرد .در کتب موجود هر کتابی جدولی را تعیین کرده و ساعات آن را مشخص نموده ،امّا طبق تجربه ای که بنده کسب کرده بودم بهترین جدول نتیجه دهی در کتاب تسخیر الشیاطین فی وصال العاشقین آمده که در پیش می خوانین و همانند آن در کتاب مجمع الدعوات کبیر و الجفر الجامع می توان یافت.(2)

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   یعنی پیامبر (ص) پناه می داد امام حسن و امام حسین علیهما السلام را ومی گفت پناه می دهم شما را بسخنان پروردگار ......و همچنین ابراهیم (ع) پناه می داد اسحق و اسماعیل را .مجربات انوریه،ص8

(2)   مجمع الدعوات کبیر،ص168

 

 

 

 

 

[ ۱۳٩٠/۸/۳٠ ] [ ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ] [ جاسم ثعلبی ]
درباره وبلاگ

لیسانس دینی و عربی × نویسنده و محقق و دارای جند کتاب چاپ شده ×فرهنگی و شاعر به زبانهای عربی و فارسی می باشم . در این روز سعید عید الله/ مرا در خلوتی تنها سپردند/ نه فرزندی کنارم شد نه همدم/ کجا رفتند و تنهایم نمودند/ دلم لبریز گشت از دست یاران/ زمان و حاسدان از من ربودند/ خدایا کس ندارم جز به فریاد/ هزاران قصه و شعری سرودند/ تویی دارم و گویم التماست/ بگیر این روح تا خاکش فزودند/ شنیدم بی وفایی در میان نیست/ ولیکن جز وفا داران نبودند/ بکلاریوس فی اللغه العربیه × کاتب و محقق × و ناشر کتب اشعارفی الغه العربیه و الفارسیه × مدرس دبسک جوز من شعرک ولا تکتب لی من هجرک ولک ناسی الگلب ضچرک اضنک مشتبه چنک مو انه الضعت منک اذا ما عرفتنی اسمک کفنی ارجوک من شرک ابشرنک ولک تهلک عشر اسنین لو تکتب اسهرنک اذا اتحب اشعاری اهوای یومیه ادزلک اذا تذکر حبیک دوم دگللی من هو انه خل ابوسنک × من اشعار جاسم امحمد حسانی www.shereno.ir/17130 اینجانب جاسم ثعلبی دارای مدرک کارشناسی دینی و عربی از هفت سالگی عاشق شعر وادبیات فارسی و عربی گشتم. از جمله کتاب های چاپ شده عبارتند از: 1- اصوات الریفیه نابعه من العمه والمچریه 2-کتاب سوالف و حزورات مجالس اهلنه 3- کتاب دیوان الثعلبی الحسانی 4- کتاب نفحات الساریه نابعه من العمه و المچریه 5-ابو ذیات الحسانی الساری 6-فی رثاء عطاشه کربلا 7- حب و محبه 8- العاب اطفال قریة العمه 9- دیوان الغرام 10- الامثال و الحکم الحسانی الساری می باشند. از جمله کتابهای به زبان فارسی عبارتند از : 1-گنجینه ی شعر نوای جنوب 2-جن از دیدگاه قران وروایات و نویسندگان این کتاب رساله ی اینجانب در ضمن خدمت اهواز می باشد 3-کتاب طنین شبهای کارون 4- کتاب نوای زندگی 5- کتاب نوای کرخه 6- کتاب غرش کرخه و کارون 7- کتاب فرشته ی جنوب که کار مشترک با شاعر فریال منصوری 8-کتاب گذر گاه طوفانی 9- کتاب نم نم باران 10-کتاب نیم نگاه 11-کتاب اخرین دیدار 12-امثال و حکم 13-مدرسه عشق 14-پایتخت تنهایی 15- لب تشنگان کربلا 16- نغمه های شط نیسان 17- درد انتظار 18- طلوع فجر /سروده های انقلاب 19-نغمه های هور العظیم 20-دیار غربت 21-ترانه های بهار خوزستان 22-غزل های حسانی ساری 23-کلبه ی شادیها 24- گمشده 25- دیدار در ماه 26- ماه تابان کتب نامبرده ی فوق سر نوبت تایید برای چاپ می باشند. تنوع در اشعارم با حضورم در صحنه های زندگی مشهود است وتنهایی را دوست دارم و بیشتر اشعارم در تنهایی می سرایم. با توجه به درخواست دوستان در حال حاضر در یکی از نواحی اموزش و پرورش شهرستان اهواز انجام وظیفه می نمایم و در پست های مختلفی خدمت نمودم. اکثر اشعارم با چشم می بینم و به زبان شعر در می اورم. www.jasemsalabi.persianblog.ir www.jasemsalaby.persianblog.ir www.jasemhasani.persianblog.ir www.jasem1340.blogfa.com www.jasem. ehsanhasani15@yahoo.com
امکانات وب

mouse code|mouse code

كد ماوس