جن از دیدگاه قران و روایات و صاحبنظران
جاسم ثعلبی کارشناسی دینی و عربی مطالب زیر پایان نامه ی اینجانب می باشد و در مدت 8 ماه جمع آوری نمودم .
نويسندگان

   بهترین دعاء،دعای زیر می باشدکه به صورت زجر(جدی) باید گفته شود ،قبل از خواندن باید محل و جا را با کندر و بخورات خوش بو دود شود و با وضو باشد ،و خود را معطر سازد ،و هشتاد و شش «بسم الله » بگوید، و یا حافظ و یا رقیب و یا وکیل زیاد بخواند و بر خود بدمد (حصن شخصی) و با کسی گفتگو نکند ،برای کار خیر شیرینی در دهان گذارد و شروع نماید.

   ابتداء سوره ی زلزله را تا (اشتاتاً) بخواند و کلمه ی «اشتاتاً» را 7بار تکرار کند و دنباله ی آن می گویی : ای جن موجود در این مکان از این محل بیرون بروید و متفرق شوید تا حاجتم را از ملائکه این دعاء طلب نمایم و با من همکاری کنید .بعد ار آن با عزّت و تکریم به جایتان برگردید ، خداوند برکتش را بر شما زیاد نماید .و بدانید در دعای من هیچ گونه عصیانی و فسادی نیست و بر خلاف احکام دینی هیچ امری مرتکب نمی شوم.(1)

   سوره ی زلزله را با این طریق و این دعاء را کلاً هفت بار خوانده وبه خود بدمیم تا جن های مزاحم از ما دور شوند و کارمان را تباه نسازند.

   بعد از بیرون راندن جن های محل نوبت حفاظت از کارهایی که به عهده گرفتیم ،می ماند . این دعا را همراه با بخورات خوش بو را به کثرت خوانده شود و دعا این است .« ایدوش(3) بیلموش(3) سیجلوش(3) به خداوند توکل کنید ای خدمتکاران این اسماء از این کار حفاظت کنیدو مواظب باشید تا جن های موذی این کار را فاسد و تباه نکنند به حق اهیّا،شراهیّا، ادونای ،اصباوث، آل شدای، و بحق آل شلع یعیوبیه ویاه وواه وبتکه وبتکفال و بصعی وکعی وممیال ،برای شما مطیع هستیم ای آل جل زریال . می سوزد آنکه عصیان اسماء خداوند می کند ،قسمتان می دهم ای خدمتکاران این اسماء برای من همیار باشید برای تمام کارهای من.

   کارهایی که در شب و روز انجام می دهم و کارهایی که صبح و بعد از ظهر ودر حال ایستادن و یا در حال نشستن باشد برای من معاون باشید مرا کمک کنید در تمام حرکاتم چه در داخل و چه در بیرون با هزار هزار هیچ قدرتی جزء او قابل قبول نیست. (2)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   خاتم سلیمان ، ص98 تا 106

(2)   تسخیر الشیاطین فی وصال العاشقین،ص59

   بعد از این دعاء باید قسم روز باید خوانده شود قبل از اینکه دعای هر روز هفته را شروع بکنیم باید یاد آوری نمایم که خداوند برای ایجاد نظم در کون از چهار فرشته مقرب (جبرائیل،میکائیل،اسرافیل،عزرائیل) استفاده می کند و برای اداره ی هر ستاره یا کوکب باز از یک فرشته مأمور می کند و کار ادامه پیدا می کند تا اینکه برای ایجاد نظم در گردش  روز وشب برای هر 12 ساعت یک فرشته را مامور می نماید که جمعاً هفت فرشته برای هفت روز و برای شبها هم هفت فرشته اداره می کنند (این فرشته ها مسؤل و رئیسند و هر کدام هزار ها فرشته کمکی دارد)

   سر پرستی این هفت فرشته باز بر عهده ی فرشته ای بزرگتر به نام:((طحیطمغیلیال) می باشد.

   و امّا هفت فرشته ای که قبلاً یاد کردیم و به روحانیت علیا و از جنس فرشتگان هستند به نامهای:(روقیائیل، جبرائیل، سمسمائیل،میکائیل، صرفیائیل،عنیائیل،کسفیائیل)

که از روز یکشنبه شروع و تا روز شنبه خاتمه پیدا می کنند و اوقات آنها از طلوع آفتاب تا غروب است.

   امّا خدمه ی آنها در زمین  و از جنس جن هستند به ترتیب عبارتند از:(المذهب،ابیض (ابا مرة)،احمر،برقان،شمهورش،زوبعه،میمون ابانوخ) می باشند.

    محل استقرار ملوک علیا به ترتیب:(الشمس،القمر،المریخ،عطارد،المشتری،الزهرة، زحل) می باشد.

   معدنهای ایّام هفته به ترتیب بالا عبارتند از (ذهب،فضه،حدید،نحاس،قزدیر،زیبق،رصاص)

   بخورات مخصوص ایّام به ترتیب بالا:( سندروس،لبان،صندل احمر،جاوی،مصطکی،قرنفل،لادن عنبری) می باشد.

   خدمه ایام هفته در شب به ترتیب بالا:) دعوان،فراش، خنصر، همعیل، شمردل، منیائیل،شمعون) می باشند.

  اسماء مقدّ سه ی ایام هفته به ترتیب بالا:( فرد، جبار، شکور، ثابت، ظهیر، خبیر، زکی) است. (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   منبع اصول الحکمة ،ص12و13

      لذا باید بدانیم که هر سال را دوازده ماه است که در علم نجومی از حمل شروع می شود و تا برج یا ماه حوت خاتمه می یابد ،بر حسب کارهایی که این هفت فرشته انجام می دهند این دوازده برج را بین هفت فرشته تقسیم می کند این تقسیم بر حسب طبایع ماه ها صورت می گیرد و می گویند که اولّین روز دنیا روز یکشنبه شروع می شود و بعلت افعال و طبایع فرشته روز یکشنبه را  به برج حمل تعلق می گیرد که به عنوان مثال ( طبیعت برج حمل گرم و خشک و به سوی اعتدال ) متمایل می شود و این حالات اوا بهار است که به ترتیب بروج از اوّل بها شروع و تا خاتمه ی سال ادامه می یابد.

     در دعای روزها علاوه بر استمداد از ملوک علیا برای امر به ملوک سفلی که زمینی هستند و ذکر کردیم و شرحشان داده شد و دانستن اینکه در هر روز به کدام برج تعلق دارد باید حروف و طبیعت را باید دانست طبائع بطور کلی چهار قسمند:( آتشی،خاکی،آبی، هوایی) که اگر حروف ابجد را در جدول طبایع گنجانده شود به خوبی مشخص می گردد.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   منبع اصول الحکمة،ص10تا14

[ ۱۳٩٠/۸/۳٠ ] [ ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ ] [ جاسم ثعلبی ]
درباره وبلاگ

لیسانس دینی و عربی × نویسنده و محقق و دارای جند کتاب چاپ شده ×فرهنگی و شاعر به زبانهای عربی و فارسی می باشم . در این روز سعید عید الله/ مرا در خلوتی تنها سپردند/ نه فرزندی کنارم شد نه همدم/ کجا رفتند و تنهایم نمودند/ دلم لبریز گشت از دست یاران/ زمان و حاسدان از من ربودند/ خدایا کس ندارم جز به فریاد/ هزاران قصه و شعری سرودند/ تویی دارم و گویم التماست/ بگیر این روح تا خاکش فزودند/ شنیدم بی وفایی در میان نیست/ ولیکن جز وفا داران نبودند/ بکلاریوس فی اللغه العربیه × کاتب و محقق × و ناشر کتب اشعارفی الغه العربیه و الفارسیه × مدرس دبسک جوز من شعرک ولا تکتب لی من هجرک ولک ناسی الگلب ضچرک اضنک مشتبه چنک مو انه الضعت منک اذا ما عرفتنی اسمک کفنی ارجوک من شرک ابشرنک ولک تهلک عشر اسنین لو تکتب اسهرنک اذا اتحب اشعاری اهوای یومیه ادزلک اذا تذکر حبیک دوم دگللی من هو انه خل ابوسنک × من اشعار جاسم امحمد حسانی www.shereno.ir/17130 اینجانب جاسم ثعلبی دارای مدرک کارشناسی دینی و عربی از هفت سالگی عاشق شعر وادبیات فارسی و عربی گشتم. از جمله کتاب های چاپ شده عبارتند از: 1- اصوات الریفیه نابعه من العمه والمچریه 2-کتاب سوالف و حزورات مجالس اهلنه 3- کتاب دیوان الثعلبی الحسانی 4- کتاب نفحات الساریه نابعه من العمه و المچریه 5-ابو ذیات الحسانی الساری 6-فی رثاء عطاشه کربلا 7- حب و محبه 8- العاب اطفال قریة العمه 9- دیوان الغرام 10- الامثال و الحکم الحسانی الساری می باشند. از جمله کتابهای به زبان فارسی عبارتند از : 1-گنجینه ی شعر نوای جنوب 2-جن از دیدگاه قران وروایات و نویسندگان این کتاب رساله ی اینجانب در ضمن خدمت اهواز می باشد 3-کتاب طنین شبهای کارون 4- کتاب نوای زندگی 5- کتاب نوای کرخه 6- کتاب غرش کرخه و کارون 7- کتاب فرشته ی جنوب که کار مشترک با شاعر فریال منصوری 8-کتاب گذر گاه طوفانی 9- کتاب نم نم باران 10-کتاب نیم نگاه 11-کتاب اخرین دیدار 12-امثال و حکم 13-مدرسه عشق 14-پایتخت تنهایی 15- لب تشنگان کربلا 16- نغمه های شط نیسان 17- درد انتظار 18- طلوع فجر /سروده های انقلاب 19-نغمه های هور العظیم 20-دیار غربت 21-ترانه های بهار خوزستان 22-غزل های حسانی ساری 23-کلبه ی شادیها 24- گمشده 25- دیدار در ماه 26- ماه تابان کتب نامبرده ی فوق سر نوبت تایید برای چاپ می باشند. تنوع در اشعارم با حضورم در صحنه های زندگی مشهود است وتنهایی را دوست دارم و بیشتر اشعارم در تنهایی می سرایم. با توجه به درخواست دوستان در حال حاضر در یکی از نواحی اموزش و پرورش شهرستان اهواز انجام وظیفه می نمایم و در پست های مختلفی خدمت نمودم. اکثر اشعارم با چشم می بینم و به زبان شعر در می اورم. www.jasemsalabi.persianblog.ir www.jasemsalaby.persianblog.ir www.jasemhasani.persianblog.ir www.jasem1340.blogfa.com www.jasem. ehsanhasani15@yahoo.com
امکانات وب

mouse code|mouse code

كد ماوس