جن از دیدگاه قران و روایات و صاحبنظران
جاسم ثعلبی کارشناسی دینی و عربی مطالب زیر پایان نامه ی اینجانب می باشد و در مدت 8 ماه جمع آوری نمودم .
نويسندگان

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

پیشگفتار

     خدایی را سپاس که قلوب ما را به ایمان منور گردانیده و با هدایت خود از گمراهی و سرگردانی در این دنیای فانی رهانید.

     این کتاب که به عنوان «جن از دیدگاه قرآن و روایات وصاحبنظران»و چگونگی تسخیر این مخلوقات که به رشته ی تحریر در آمده و متاسفانه تاکنون منابع خاصی در این باره یافت نشده و مطالب بصورت پراکنده و جزئی در بعضی لز منابع بیان گردیده که با تلاش و همکاری عده ای از دوستان و صاحبنظران به جمع آوری مطالب و مضامین همت گما شتم و خلاصه ی آن بد ین صورت تنظیم نمودم.

از خداوند تبارک و تعالی آرزوی توفیق در تبیین و تشریح و تفهیم مطالب ای موضوع را دارم.

     برای من و سایر دوستان اِبهاماتی در باره ی این مخلوقات وجود دارد که بیشتر این مباحث در مناطق روستایی و کوهستانی و منازل متروکه زبانزد مردم شده که بعضی از مردم می گویند:در فلان جا شبح مبهمی دیده شده یا فلانی جن زده شده است و.......

    و یا ظاهر شدن اشباح در هنگام غروب آفتاب در کنار مقابر و رود خانه ها و جاهای متروکه و همچنین ظاهر شدن نوری شبیه جرقه در اتاق های تاریک و دور از سکنه و یا مشاهده ی مرور سایه ای در بعضی از خانه ها به وسیله گوشه ی چشم همه و همه حکایت از وجود موجوداتی غیر قابل رویت می باشند.

    این موجودات در جاهای مختلف و با رفتارهای متفاوت در همه جای زمین سکونت دارندو به زندگی خودشان ادامه می دهند.

     بعضی از آنها در اتاق های مسکونی ما که به عمار المکان معروفند با ما زندگی مشترکی دارند و احتیاجاتشان را از همان جا برطرف می سازند.

    بعضی از جن ها آزار دهنده و موذی هستند و به انسانها و حیوانات آزار می رسانند و به پری معروفند

     دیده شده که بعضی از بیماران که ما لقب دیوانه به آنها الصاق کردیم و بعضی ها به آنها روانی می گویند اینها قربانی شدگان جن های آزار دهنده هستند .

   صحنه ای که چند ماه قبل من شاهد حدوث آن بودم «زنی بیماری به خود می پیچید و از شدت درد لباسهای خویش را پاره می کرد  و فریاد می زد در همان لحظه عارفی آوردند که در ضمن عرض فن خویش درمقابل سر بیمار دعایی را مکرر خواند و آن زن جن زده را بخور داد و بعد از چند ساعتی آن زن جن زده شفا پیدا کرد و خوب گردیده است  و هزاران مورد دیگر در جاهای روستایی و کمتر در شهر ها مشاهده شده و می شود.

     متاسفانه با وجود منبعی غنی همچون قرآن و سوره ای همنام با آنها (سوره ی جن)و چندین آیه در این کتاب مقدّس برخی از مردم وجود جن ها و پری و شیطان که هر دو از خانواده ی جن ها هستند آنها را قبول ندارند و یا بعضی بر این باورند که قبلاً بوده اند ولی در این زمان با پیشرفت های حاصل در علوم و تکنولوژی و تمدن وجود آنها محو شده است.

      چندین بار در دوره ی ضمن خدمت در این مورد بحث تبادل نظر  گردیده ولی نتیجه ای حاصل نگرد ید لذا در گفتگوی درون کلاس و در دوره ی نوجوانی این انگیزه در نویسنده و محقق ایجاد شده که در این مورد بیشتر تحقیق کنم به جاهای دور و نزدیک سفر کردم از دوستان و صاحبنظران کمک خواستم تا اینکه با همکاری آنها تعدادی کتاب در باب همین موضوع تهیه و مورد مطالعه قرار دادم و بصورت خلاصه و مفید در دوازده فصل تقسیم بندی کرد م.

    بنا به وظیفه دانشجویی دوره ی کارشناسی ضمن خدمت فرهنگیان در شهرستان اهواز رشته ی دینی و عربی خلاصه ی تحقیقات و مهارت هایی در مورد وجود این مخلوقات و چگونگی استفاده از آنها با مروری از منابع چاپ مصری و لبنانی و اردنی و ایرانی و همچنین قرآن مجید و احادیث ائمه ی اطهار و کتب تفسیری و کتب پاکستانی هندی که به زبان فارسی ترجمه شده اند را با مبلغ گزافی خریداری و از آنها جهت تحقیق استفاده کردم.

    امیدوارم توانسته باشم به این امر مهم ترتیب اثر بدهم تا ابهامی برای خوانندگان عزیز باقی نماند.

   در این تحقیق نویسندان و مؤلفان و صاحبنظران در مورد وجود این مخلوقات و جلب و به خدمت گرفتن آنها برای انجام امور دنیوی از راه ها و روش های مختلفی و متشابهی استفاده می کنند که هر استاد روشی را معرفی کرده است.

    لذا محقق جنبه های عمومی و مشترک بین کلیه ی استادان و صاحبنظران را مدّ نظر قرار داده و روشی که بارها مورد تجربه رسیده انتخاب و در تحقیق مذکور نگاشته شده است.

   از خواننده عزیز انتظار دارم که تمام شرایط مذکور در استفاده از ادعیّه و تسخیر و طلاسم  و... را رعایت نموده و با جدیت و رغبت عمل نماید و خلاف شرع و دین مبین اسلام کاری را انجام ندهد تا در روز حساب جزء زیانکاران محسوب نگردد.

   در قسمت ادعیّه سعی کردم که مطالب روان تر و خلاصه تر تحریر شده و مطالب مذکور را با پذیرفتن شرایط و رعایت جدول زمانی می توان در مورد کار مورد نظر شروع کرد .

     کسانی که مایلند می توانند به منابعی که در فهرست ذکر می شود مراجعه و ضمن رعایت شرایط مذکور در تعویذات و عزائم (دعوت از جن ها) به تمام ابواب آن می توان عمل نمود.

   چنانچه عملی را در چند ین بار انجام دادید و به نتیجه نرسیدید ضعف از آن شماست باید بدانید در کدام شرایط ضعف داشته و با رفع آن می توان عملی را تکرار نمود.

   هر چه انسان تزکیه ی نفس بشود به خداوند نزدیکتر می شود و در انجام کارها مانند شمشیری برّان می گردد و هر چه از خدا بخواهد زود مستجاب می شود.

   تعویذات بین دو هفته تا یک ماه نتیجه ی آن ظاهر می شود و عزائم در طول یک هفته نتیجه می دهد بعضی وقت ها در همان لحظه جواب می دهد .

   سعی شود از انجام کار حرام پرهیز کرد در باره یاد گرفتن سحر از پیامبر نقل شده که «تَعلّموا الّسِحر و لا تَعمِلوا فیه »(1) علم سحر را یاد بگیرید ولی به آن عمل نکنید.

   در کتب ادعیه نسخه هایی یافت می شود که می توانند وضع زندگی انسانها را دگرگون سازند و حتی انسانهای مورد نظر سحر کننده را مریض یا ناقص العضو نموده و یا حتّی زندگی آنها را از بین می برد .

   چنانچه عامل اگر متعمد و بدون گناه از نسخه های تدمیر(از بین بردن) استفاده کنند در جهان آخرت قاتل مجازات می شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)               کتاب  تعویذات انوریه ص8

 

   در برخی از کتابها خواننده و استفاده کننده را قسم داده که به دیگران حتی اگر ظالم هم باشند آزار نرسانید و آنها را به خدا واگذار کنید که اجر و ثواب و پاداش آن بیشتر است.

   پس به مقتضای ارشادات نبویّه علیهم الصلاة و السلام فرمودند«خَیرْ الّناس مِنْ یَنْفَعُ الّناسُ» (1)

   و همچنین پیامبر  صلی الله علیه و آله  فرمودند :«أحَبُ عِبادَ اللهُ تعالی الیه انْفَعُهُمْ لِعِبادهِ»(2)

   در خاتمه تلاش فراوان شده تا این تحقیق از هر گونه خطا و لغزشی خالی باشد جای آن دارد که از ارشادات و مساعدتهای بی دریغ و دلسوزانه استاد گرامی آقای عبد الصاحب انصاری که در طول این تحقیق این حقیر را همراهی کردند نهایت تشکر و سپاسگذاری می شود .

آرزوی موفّقیّت برای این استاد را از خداوند منان مسئلت دارم .

 

                                                                 با تشکر فراوان جاسم ثعلبی

                                                                 کارشناسی    دینی و   عربی

                                                                 خرداد ما ه     سال    1376   

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)              بهترین مردم کسی است که به مردم فایده برساند .تعویذات   انوریه  ص8

(2)            بهترین بندگان خدا برایم کسانی که به دیگران فایده می رسانند انوریه ص8

                             

                              

 

 

 

 

 

 

 

[ ۱۳٩٠/۸/۳٠ ] [ ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ ] [ جاسم ثعلبی ]
درباره وبلاگ

لیسانس دینی و عربی × نویسنده و محقق و دارای جند کتاب چاپ شده ×فرهنگی و شاعر به زبانهای عربی و فارسی می باشم . در این روز سعید عید الله/ مرا در خلوتی تنها سپردند/ نه فرزندی کنارم شد نه همدم/ کجا رفتند و تنهایم نمودند/ دلم لبریز گشت از دست یاران/ زمان و حاسدان از من ربودند/ خدایا کس ندارم جز به فریاد/ هزاران قصه و شعری سرودند/ تویی دارم و گویم التماست/ بگیر این روح تا خاکش فزودند/ شنیدم بی وفایی در میان نیست/ ولیکن جز وفا داران نبودند/ بکلاریوس فی اللغه العربیه × کاتب و محقق × و ناشر کتب اشعارفی الغه العربیه و الفارسیه × مدرس دبسک جوز من شعرک ولا تکتب لی من هجرک ولک ناسی الگلب ضچرک اضنک مشتبه چنک مو انه الضعت منک اذا ما عرفتنی اسمک کفنی ارجوک من شرک ابشرنک ولک تهلک عشر اسنین لو تکتب اسهرنک اذا اتحب اشعاری اهوای یومیه ادزلک اذا تذکر حبیک دوم دگللی من هو انه خل ابوسنک × من اشعار جاسم امحمد حسانی www.shereno.ir/17130 اینجانب جاسم ثعلبی دارای مدرک کارشناسی دینی و عربی از هفت سالگی عاشق شعر وادبیات فارسی و عربی گشتم. از جمله کتاب های چاپ شده عبارتند از: 1- اصوات الریفیه نابعه من العمه والمچریه 2-کتاب سوالف و حزورات مجالس اهلنه 3- کتاب دیوان الثعلبی الحسانی 4- کتاب نفحات الساریه نابعه من العمه و المچریه 5-ابو ذیات الحسانی الساری 6-فی رثاء عطاشه کربلا 7- حب و محبه 8- العاب اطفال قریة العمه 9- دیوان الغرام 10- الامثال و الحکم الحسانی الساری می باشند. از جمله کتابهای به زبان فارسی عبارتند از : 1-گنجینه ی شعر نوای جنوب 2-جن از دیدگاه قران وروایات و نویسندگان این کتاب رساله ی اینجانب در ضمن خدمت اهواز می باشد 3-کتاب طنین شبهای کارون 4- کتاب نوای زندگی 5- کتاب نوای کرخه 6- کتاب غرش کرخه و کارون 7- کتاب فرشته ی جنوب که کار مشترک با شاعر فریال منصوری 8-کتاب گذر گاه طوفانی 9- کتاب نم نم باران 10-کتاب نیم نگاه 11-کتاب اخرین دیدار 12-امثال و حکم 13-مدرسه عشق 14-پایتخت تنهایی 15- لب تشنگان کربلا 16- نغمه های شط نیسان 17- درد انتظار 18- طلوع فجر /سروده های انقلاب 19-نغمه های هور العظیم 20-دیار غربت 21-ترانه های بهار خوزستان 22-غزل های حسانی ساری 23-کلبه ی شادیها 24- گمشده 25- دیدار در ماه 26- ماه تابان کتب نامبرده ی فوق سر نوبت تایید برای چاپ می باشند. تنوع در اشعارم با حضورم در صحنه های زندگی مشهود است وتنهایی را دوست دارم و بیشتر اشعارم در تنهایی می سرایم. با توجه به درخواست دوستان در حال حاضر در یکی از نواحی اموزش و پرورش شهرستان اهواز انجام وظیفه می نمایم و در پست های مختلفی خدمت نمودم. اکثر اشعارم با چشم می بینم و به زبان شعر در می اورم. www.jasemsalabi.persianblog.ir www.jasemsalaby.persianblog.ir www.jasemhasani.persianblog.ir www.jasem1340.blogfa.com www.jasem. ehsanhasani15@yahoo.com
امکانات وب

mouse code|mouse code

كد ماوس