جن از دیدگاه قران و روایات و صاحبنظران
جاسم ثعلبی کارشناسی دینی و عربی مطالب زیر پایان نامه ی اینجانب می باشد و در مدت 8 ماه جمع آوری نمودم .
نويسندگان

    از سخه ی معتبر صحیح مذکور است که اگر کسی را جن گرفته باشد و بخواهد او را به حال بیاورند. اگر جن به نظرش بیاید بیاورد ظرف آبی و در پیش جن گرفته بگذارد و به او بگو ید در آب نظر کن و بخور تخم اسپند دود نماید و به خواندن عزیمت شروع کند.

  در خواندن ادامه دهد تا به نظرش بیایند و بگوید بإذن استاد یکه به او اجازه داده یکی از شما برود قطمیر را بیاورد باز شروع در خواندن نماید تا وقتی که قطمیر را حاضر نمایند از ناخوش بپرسد هر وقت او را آوردند به من بگو.

  بعد از آمدن او را خوش نموده با اینکه خوش آمدی و صفا کردی و زحمت کشیدی غرض از زحمت دادن شما این است که بروید شیخ مرشد را زود برداشته حاضر کنی، باز شروع در خواندن نمایید تا وقتی که شیخ را حاضر سازند او را نیز بطریق سابق به همان لفظ بگوید که غرض از زحمت دادن شما این است که بعضی از مطالب به شما عرض می کنم .(1)

  اولاً بفرستید که یک گوسفند را از گله کافر و سنّی بیاورند و شروع در خواندن  نماید تا گوسفند را بیاورند و بعد بگوید که گوسفند را سر ببرند و بپزند و بخورند و بعد قدری نمک را در آب بریزند و به جن زده بگوید که اگر تو را تکلیف نمایند تو هم بخور قبول نکن و نخور و باز شروع در خواندن کند تا گوسفند را بخورند .

  وقتی که تمام کردند اگر بخواهی تحقیق حالات نمایی مثل اینکه فلان مطلب چطور باید بشود و چه باید کرد و فلان کس مرضش از چیست ؟ و معالجه چه باید کرد و فلان چیز معالجه می شود ، فلان بیمار به حال می آید ، فلان چیز در فلان مکان هست، فلان مال را که برده ؟ دزد کیست؟ و غیره...

   بعد از اینکه گوسفند را خوردند به بیمار بگویند که آنها را خوش آمد گفته ، بگوید فلان کس می گوید باذن فلان کس اگر فلان فلان مطلب را می داند بکویید.و اگر نمی دانید مشخص نمایید و بگو ید چه باید کرد و چه می شود ،آنچه بگویند راست خواهند گفت و خلاف نمی شود.(2)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مجمع الدعوات کبیر ،ص44

(2)   مجمع الدعوات کبیر ،ص45

 

 پس از آن به ناخوش بگوید ای پادشاه تو پادشاه اسلام هستی به چه سبب و علت این مسلمان را اذیت می نمایید؟ اگر ناخوش بگوید می گویند اذیّت شده ،یا کشته دادیم به او بگو فلانی می گوید باذن فلان کس اگر اذیت یا کشته شما را به حال آورم دست از این بیچاره بر می دارید؟ اگر بگویند بلی به بیمار خوش نگاه کند .هر وقت اذیّت شده یا کشته بحال آید خبر کند و عزیمه که اشاره می شود تا بحال آید و بگوید: ای پادشاه حال ناخوش شما به حال آمده دست از این مسلمان بیچاره بر می دارید؟

 

   اگر بگویند بلی فبها و الّا بیاورند شیشه را سر او را در کنار ظرف آب گذارند و شروع در خواندن عزیمت یا (دعاء که اشاره می شود) بنمایند تا وقتی که بیمار بگوید همه داخل شیشه شدند ، آن وقت سر شیشه را به موم گرفته و این اعداد را در او نقش کن(5131462)شیشه را در جایی نگاه دار که تمام شود و اگر بیمار که جن به نظرش نمی آید و لکن ناخوش او را جن باشد در سه روز هر روزی عزایم آتیه بر او بخواند(1) اگر تا سه روز بحال نیامد زیادتر باید خواند و دیگر اینکه بر جن گرفته عزایم کند و بعد از عزایم ده مرتبه آیه از سوره ی قل اوحی ...(آیه ی یکم سوره جن) باید خواند و به بیمار بدمد و اگر بجهت زنیکه اولادش نمی شود یا نمی ماند ده آیه از سوره ی« کهیعص» بخواند و بدمد .

 

  امّا عزائم یا دعا یی که باید خواند بایستی به زبان عربی خوانده و در خواندن اشتباه نشود.

 [ «بسم الله الذّی سخر له الشیاطین اجیبونی اجیبونی الطالبین میرزا قریش ، میرزا قریش،جناهوش(2بار) ،کنوش،ملک الحجاب احضر تحت جیبک السن (2بار) تلسن(2بار) احضر(2بار) یا پادشاه بکتانوش یا مالک العرب و العجم یا صاحبی الجنّ و الانس اخوک (2بار)(2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مجمع الدعوات کبیر ،ص48

(2)   به نام خدایی که شیطانها به طاعت او در آمدند به دعای من اجابت کنید مستجاب دعای من باشید ، دوستداران میرزا قریش و حناهوش وکنوش و پادشاه حجاب ، حاضر شود به همراهی السن و تلسن ،حاضر شو ای پادشاه بکتانوش و ای پادشاه و ملک عربها و عجمها ، ای دوست جن ها و انسانها برادرت .اسمهایی که بعد ار آنها 2 آمده یعنی دو بار تکرار شود .

   تاج الملوک نجینا(2) ساعة(2) کهلا(2) مهلا(2) حتما(2) جثیا(2) بحق میمون حبشی و میمون زنگی و میمون بن میمون ها هیا(2) بقدومک (2) بخدومک(2) بیلا(2) کونی نجمی تشکری بر زنگی (2) ان کنتم یهودیاً او نصرانیاً او مجوسیاً او هندیاً او شرقیاً او غربیاً او یمیناً او یساراً یا احسن المجوس و المجوسیه  والنصرانی و النصرانیه فی قلوب بنی آدم و بنات حوا اعزم علیکم بتوراة موسی و انجیل عیسی و زبور داود (ع) و صحف ابراهیم و فرقان محمّد (ص) اطیعونی الی مجلسی هذا بحق انکوش و تنکوش ومحو بوش انّهُ لقسم لو تعلمون عظیم(1) اممتوهن فاجراً ، بانیاً،هلیکاً، ملیکاً،نقیطاً، طاوش،طورشاً،یا رحمن یا رحیم اجیبوا بهنّ ،اذهنّ،تعطی،بحرمة مشمشه طلع و بحرمة سلیمان بن داود (ع) و نقش الخاتم و ما فیه اقضوا حاجتی و الاّ سلطّ الله علیکم شواظٍ الملائکة من نارٍ و نحاسٍ فلا تنتصران یضربون وجوهکم و ایدیکم بإذن شیخ محمّد . (نام استادی را ببر). که اجازه به او داده و در وقت مرخّص کردن سه مرتبه باید بگوید «انصرفوا و ما محمّد الاّ رسولٌ قد خلت من قبله الرسل»(2) ](3)

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   ای پادشاهان ،مرا نات بدبد ،در این ساعت ،با تمام قدرت و بدون مهلت و کار و مساعدت حتمی و با تمام قدرت به حق میمون حبشی و میمون زنگی و میمون فرزند میمون و حرکت کنید ما منتظر دیدارتان هستیم و خدمتکاران شما هستم ای بیلا و کونی نجمی تشکری بزنگی اگر یهودی یا نصرانی یا مجوسی و یا هندی و یا شرقی و یا غربی و یا راست گرا و یا چپ گرا ، ای بهترین مجوسان مذکر و مونث و مذکر و مونث نصرانی ای که در قلب فرزندان آدم و دختران حوات بر شما دعا می کنم با تورات موسی و انجیل عیسی و زبو ر داود(ع) و صحف حضرت ابراهیم و قرآن پیامبر (ص) مرا اطاعت کنید و به مجلس من تشریف بیاورید بحق انکوش و تنکوش و محوبوش این قسمی است بسیار عظیم و بزرگ آنها فاجر هستند از بین ببرید ،می سازند و از بین می برندو حکومت می کنند و از بین می برند ،ای طاوش و ای طورشا به منزلت سلیمان فرزند داود پیامبر (ع) و نقش انگشتر و هر چه در آن است ،حاجت مرا تمام به جا آورید و اگر نه خداوند بر شما شعله هایی از آتش و مس به وسیله ی ملائکه بر شما مسلط می کند و هر گز بر قدرت او پیروز نمی شوید و صورتهایتان را کبود می کنند و دستهایتان را می شکنند و نابود تان می کنند با اجازه شیخ محمّد.

(2)   متفرق شوید و از جسد بیمار خارج شوید و آیه را به زبان عربی تلاوت می کنید «محمّد(ص) کیست»: پیامبری است که بعد از او پیامبری نیست .

(3)   مجمع الدعوات کبیر ،ص49

[ ۱۳٩٠/۸/۳٠ ] [ ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ ] [ جاسم ثعلبی ]
درباره وبلاگ

لیسانس دینی و عربی × نویسنده و محقق و دارای جند کتاب چاپ شده ×فرهنگی و شاعر به زبانهای عربی و فارسی می باشم . در این روز سعید عید الله/ مرا در خلوتی تنها سپردند/ نه فرزندی کنارم شد نه همدم/ کجا رفتند و تنهایم نمودند/ دلم لبریز گشت از دست یاران/ زمان و حاسدان از من ربودند/ خدایا کس ندارم جز به فریاد/ هزاران قصه و شعری سرودند/ تویی دارم و گویم التماست/ بگیر این روح تا خاکش فزودند/ شنیدم بی وفایی در میان نیست/ ولیکن جز وفا داران نبودند/ بکلاریوس فی اللغه العربیه × کاتب و محقق × و ناشر کتب اشعارفی الغه العربیه و الفارسیه × مدرس دبسک جوز من شعرک ولا تکتب لی من هجرک ولک ناسی الگلب ضچرک اضنک مشتبه چنک مو انه الضعت منک اذا ما عرفتنی اسمک کفنی ارجوک من شرک ابشرنک ولک تهلک عشر اسنین لو تکتب اسهرنک اذا اتحب اشعاری اهوای یومیه ادزلک اذا تذکر حبیک دوم دگللی من هو انه خل ابوسنک × من اشعار جاسم امحمد حسانی www.shereno.ir/17130 اینجانب جاسم ثعلبی دارای مدرک کارشناسی دینی و عربی از هفت سالگی عاشق شعر وادبیات فارسی و عربی گشتم. از جمله کتاب های چاپ شده عبارتند از: 1- اصوات الریفیه نابعه من العمه والمچریه 2-کتاب سوالف و حزورات مجالس اهلنه 3- کتاب دیوان الثعلبی الحسانی 4- کتاب نفحات الساریه نابعه من العمه و المچریه 5-ابو ذیات الحسانی الساری 6-فی رثاء عطاشه کربلا 7- حب و محبه 8- العاب اطفال قریة العمه 9- دیوان الغرام 10- الامثال و الحکم الحسانی الساری می باشند. از جمله کتابهای به زبان فارسی عبارتند از : 1-گنجینه ی شعر نوای جنوب 2-جن از دیدگاه قران وروایات و نویسندگان این کتاب رساله ی اینجانب در ضمن خدمت اهواز می باشد 3-کتاب طنین شبهای کارون 4- کتاب نوای زندگی 5- کتاب نوای کرخه 6- کتاب غرش کرخه و کارون 7- کتاب فرشته ی جنوب که کار مشترک با شاعر فریال منصوری 8-کتاب گذر گاه طوفانی 9- کتاب نم نم باران 10-کتاب نیم نگاه 11-کتاب اخرین دیدار 12-امثال و حکم 13-مدرسه عشق 14-پایتخت تنهایی 15- لب تشنگان کربلا 16- نغمه های شط نیسان 17- درد انتظار 18- طلوع فجر /سروده های انقلاب 19-نغمه های هور العظیم 20-دیار غربت 21-ترانه های بهار خوزستان 22-غزل های حسانی ساری 23-کلبه ی شادیها 24- گمشده 25- دیدار در ماه 26- ماه تابان کتب نامبرده ی فوق سر نوبت تایید برای چاپ می باشند. تنوع در اشعارم با حضورم در صحنه های زندگی مشهود است وتنهایی را دوست دارم و بیشتر اشعارم در تنهایی می سرایم. با توجه به درخواست دوستان در حال حاضر در یکی از نواحی اموزش و پرورش شهرستان اهواز انجام وظیفه می نمایم و در پست های مختلفی خدمت نمودم. اکثر اشعارم با چشم می بینم و به زبان شعر در می اورم. www.jasemsalabi.persianblog.ir www.jasemsalaby.persianblog.ir www.jasemhasani.persianblog.ir www.jasem1340.blogfa.com www.jasem. ehsanhasani15@yahoo.com
امکانات وب

mouse code|mouse code

كد ماوس